Com ens organitzem:

Algunes de les entitats formem part d’un grup motor que porta a terme les tasques de les comissions i es reuneix un cop al mes per posar en comú tot allò que s’està fent.
El grup motor depèn de l’Assemblea Plenària de la que formen part totes les entitats de la xarxa i acorden el camí a emprendre en 3 trobades anuals.

patrón nadador